Privacy Statement Q-chem B.V.

Q-chem B.V. (hierna: Q-chem) hecht veel waarde aan de privacy van haar klanten en gebruikers van haar producten. Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Q-chem houdt zich hierbij aan de eigen intern procedures. In dit Privacy Statement wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Q-chem van u verzamelt en hoe ze die gegevens gebruiken. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Q-chem, De Trompet 1918, 1967 DB Heemskerk.

Verzamelde gegevens en doeleinde verwerking zakelijke relaties

Persoonsgegevens van onze zakelijke relaties worden verwerkt om op een goede en effectieve wijze onze producten en diensten te leveren. De persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor de hieronder genoemde doeleinden:

om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening door logistieke partners

  • om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
  • om orderbevestigingen/pakbonnen te kunnen sturen;
  • om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren;
  • om u te informeren over onze producten en onze overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail en nieuwsbrieven) en om u aanbiedingen te kunnen doen;

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens, gegevens contactpersoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer en functie).

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten, diensten, acties en aankondigingen. Uw heeft zich in het verleden aangemeld voor onze nieuwsbrief en volgens onze gegevens tot op heden geen gebruik gemaakt van de afmeldmogelijkheid. Voor nieuwe e-mailadressen zullen wij vooraf toestemming vragen om hiervan gebruik te mogen maken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens: voornaam, achternaam, bedrijfsnaam, e-mailadres en telefoonnummer.

Verstrekking gegevens aan derden

Uw gegevens worden alleen verstrekt aan derden met uw voorafgaande toestemming of indien wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving en/of wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak.

Doorgifte gegevens buiten EU

Uw gegevens worden niet doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. Beveiliging Wij doen er alles aan om de beveiliging van uw persoonsgegevens te beschermen. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. Zo is onze server niet extern te benaderen en wordt gebruik gemaakt van een firewall en versleutelingsmaatregelen ter voorkoming van toegang tot gegevens door onbevoegde derden. De gegevens worden opgeslagen op een locatie die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Alleen een selecte groep medewerkers hebben toegang tot de gegevens. De medewerkers van Q-chem, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Uw rechten

U heeft het recht om de gegevens die we hebben verzameld op elk gegeven moment in te zien, aan te passen, te laten verwijderen of de verwerking ervan te beperken. Ook heeft u het recht om uw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te ontvangen en over te dragen aan een andere organisatie.

U kunt bij ons hiertoe een schriftelijk verzoek toesturen op onderstaand adres:

Q-chem B.V., De Trompet 1918, 1967DB Heemskerk

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek op uw verzoek te reageren.

Cookies

Onze websites maakt geen gebruik van third party cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan een website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Websites van derden

Op onze website kunnen links naar websites van derden zijn opgenomen. Q-chem draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u daarom ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens gebruik te maken van deze websites.

Vragen, opmerkingen of klachten?

Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit Privacy Statement of de wijze waarop Q-chem uw gegevens registreert en verwerkt, dan kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Q-chem B.V., De Trompet 1918, 1967 DB Heemskerk
Email: info@qchem.nl
Telefoonnummer: +31(0)251-233025

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te reageren.

Wijzigingen

Q-chem behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. We raden u aan dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van het geldende Privacy Statement op de hoogte bent. Deze versie is gemaakt op 14 mei 2018. Datum vorige versie: 14 mei 2018